ประกาศ!! ปรับราคาไอเทม “Auto Caliper” ใหม่...เริ่ม 24 เมษายน นี้เป็นต้นไป
10 เม.ย. 56 (18.00 น.)


ในวันที่ 24 เมษายนนี้ ทางทีมงานปังย่าจะมีการปรับราคาไอเทม "
Auto Caliper" ใหม่ จากเดิมที่จำหน่ายกันอยู่ที่ราคา 900 คุกกี้ / 200 ชิ้น เป็น 1,900 คุกกี้ / 200 ชิ้น สืบเนื่องมาจากทางผู้พัฒนาเกมปังย่าได้มีนโยบายในการปรับราคาไอเทม "Auto Caliper" ของไทยให้ตรงตามมาตรฐานสากล

เนื่องจากแต่เดิมไอเทม "Auto Caliper" ของเรานั้นได้มีการตั้งราคาต่ำกว่ามาตรฐานไว้มาก ซึ่งทางทีมงานไทยได้พยายามทำการต่อรองเรื่องการปรับราคาไอเทมนี้มานานแล้ว แต่สุดท้ายจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับที่ทางทีมผู้พัฒนาได้แจ้งมา ดังนั้น
ทางเซิร์ฟเวอร์ไทยจึงจำเป็นต้องขออนุญาตปรับราคาไอเทม Auto Caliper เป็น 200 ชิ้น 1,900 คุกกี้ โดยจะมีผลตั้งแต่ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เตรียมพบกับกิจกรรม Roll Back ที่เปิดจำหน่ายไอเทม "Auto Caliper" ในราคาเดิมครั้งสุดท้ายเร็วๆ นี้
ทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนเกมปังย่าด้วยดีมาโดยตลอด
 TOP