เงินปัง 5,000,000 ปัง
หรือ
Item


Golden S.Hammer


Pico Hammer SetKitchen Club Set


Halloween Set


Golden Air Knight SetElemental Club set


Umbrella Set


Air Knight III


Air Knight of Round Merlin


2007 X'mas Club set


Chocolate Club SetAir Knight of Round Arthur

Xmas Club Set


Cat Hand Club Set


Miracle Voice Club Set(TH)


Soul Reaper

Exceed Club Set (KR)

Magical Voice Club Set(TH)


Miracle voice club set (KR)

Candy Club Set

Chemical Club Set(TH)


7th Anniversary Club Set


8th Anniversary Club Set

Exceed Voice Club(TH)


9th Anniversary Club Set

10th Anniversary Clubset

Alice Club Set


Guitar Club set


SunFlower Club Set


Soul MasterExecutioner Club Set


Galagxy club Set

Blood Slave Club Set


Special Boys Club Set

Holy AK club set

Lyrical voice Club Set

White Air Knight

Blood Mary's Club Set

PWC Club Set


Sleipnir Club Set

   
Winkle Pipin น้องถุงใส Big Bongdari (Black) มินตี้
All status+1 Control+1
Spin+2
Curve+2
Control+2
เพิ่มโอกาสฝนตก
(เปลี่ยนสีใน Magic box ได้)
Control+2/Spin+2
 
Cien (N)  AMI (N-Type)  Elly & Tory [N]  
Power+2
Control+2
Spin+5
Curve+1
Power+2
Control+2
Spin+5
Control +2
Impact +2
Spin +1
 
   
Winkie (P) Wiki (P)    
- จะได้รับคอมโบเกจเพิ่มทุกๆ หลุม
- มีโอกาสที่จะขยาย Pangya Zone (เหมือนคาดี้ 3 ดาว)
- เมื่อตีติดปังจะได้รับ โบนัสปัง 10 Point
- จะเพิ่มระยะ 2 หลาให้อัตโนมัติโดยไม่ลดคอนโทรล 
- มีโอกาสที่จะขยาย Pangya Zone (เหมือนคาดี้ 3 ดาว)
- เมื่อตีติดปังจะได้รับ โบนัสปัง 10 Point 
   


จะเพิ่มคอมโบเกจให้ 16 แต้มในหลุมแรกที่เล่น
เพิ่ม Card Slot ช่องที่ 3 (เหมือนหูเอล์ฟอื่นๆ)

จะเพิ่มคอมโบเกจให้ 16 แต้มในหลุมแรกที่เล่น
เพิ่ม Card Slot ช่องที่ 3 (เหมือนหูเอล์ฟอื่นๆ)


Fire Elemental Ear

สเตตัส

Power+1
Control+1
Impact+1
Spin+1
Curve+1
คุณสมบัติ

เพิ่มคอมโบเกจ 16 แต้ม
ในหลุมแรกของเกม

Earth Elemental Ear

สเตตัส
Power Slot+1
Control Slot+1
Impact Slot+1
Spin Slot+1
Curve+1 Slot+1
คุณสมบัติ
เพิ่มคอมโบเกจ 16 แต้ม
ในหลุมแรกของเกมEar Cuff (Nuri)
Ear Cuff (Hana)
Ear Cuff (Max)
Ear Cuff (Arin)
Ear Cuff (Cecilia)
Ear Cuff (Arthur)
Ear Cuff (Kaz)
Ear Cuff (Lucia)
Ear Cuff (Kooh)
Ear Cuff (Nell)
Ear Cuff Spika)
 

คุณสมบัติ
- เครื่องประดับส่วนหูใหม่ล่าสุดที่มีความพิเศษ
- เมื่อแรงลม 4 - 7 จะขยายปังย่าโซน 1 pixel
- เมื่อแรงลม 8 - 9 จะขยายปังย่าโซน 2 pixel
- มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้ได้ 1 ช่อง
- สามารถใช้คำสั่ง Rhythm ในห้อง Chat ได้Angels & Demons Ear

ด้านขวาบนใบหู
ด้านซ้ายบนใบหู


คุณสมบัติ
- เครื่องประดับส่วนหูใหม่ล่าสุดที่มีความพิเศษ
- เมื่อแรงลม 4 - 7 จะขยายปังย่าโซน 1 pixel
- เมื่อแรงลม 8 - 9 จะขยายปังย่าโซน 2 pixel
- มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้ได้ 1 ช่อง
- มีโอกาสเปลี่ยนแปลงองศาของลม

 

Fallen Angel's Wing Arc Angel's Wingคุณสมบัติ
- ขยาย Pangya Zone
- เพิ่มอัตราดรอปฝนตก และตกต่อเนื่องสองหลุม
(เข้าเล่นกลางเกมจะไม่มีผล)
- ได้รับ Devil Bonus 10ปัง เมื่อตีติดปัง
- Control +1คุณสมบัติ
- ขยาย Pangya Zone
- เพิ่มอัตราดรอปไอเทม และ เทรเชอร์
- ได้รับ Angel Bonus 10 ปัง เมื่อเล่นใน VS Mode
- Control +1

ไอเทม คุณสมบัติ จำนวน หมายเหตุ

Control Ring
เป็นแหวนที่เพิ่มค่า Control 1 จุด
(ใช้หลุมละ 1 วง)
5,000 เติมได้

Impact Ring
เป็นแหวนที่เพิ่มค่า Impact 2 จุด
(ใช้หลุมละ 1 วง)
5,000 เติมได้


Spin Ring
เป็นแหวนที่เพิ่มค่า Spin 2 จุด
(ใช้หลุมละ 1 วง)
5,000 เติมได้

Curve Ring
เป็นแหวนที่เพิ่มค่า Curve 2 จุด
(ใช้หลุมละ 1 วง)
5,000 เติมได้

Pangya Ring
เป็นแหวนที่เพิ่มคอมโบเกจให้ 10% ทุกครั้งที่ติดปังย่า
(ใช้หลุมละ 1 วง)
5,000 เติมได้