ปังแบ๊กหรือที่เรียกกันแบบว่าน้องถุง เป็นแคดดี้สำหรับผู้เริ่มเล่นที่เข้ามา อยู่ในเกาะปังย่า การที่จะได้น้องถุงมาเป็นแคดดี้คู่ใจนั้น ต้องเข้าไป ผ่านการฝึกฝนที่ยากลำบาก... สำหรับผู้เล่นใหม่ ในการฝึกกับแคดดี้ ทำตามขั้นตอนที่แคดดี้แนะนำ เมื่อจบการฝึกก็จะได้ ปังแบ๊กหรือน้องถุง ที่น่ารักมาครอบครอง!
 
ภาพตัวอย่าง
TOP