ตัวนำโชคที่จะมาเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ตามแบบฉบับที่กำหนด โดยสามารถแบ่งเป็น 5 แบบ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบนั้นก็จะมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยผู้เล่นสามารถเลือกใช้ Mascot ได้ตามความต้องการ
 
  Hallo
  - มาสค็อตที่หายาก จะมาช่วงเทศกาลฮัลโลวีนเท่านั้น หาจากเวลาอื่นไม่ได้
- มีอายุเพียง 7 วันเท่านั้น
   
  Lumo
  - มาสค็อตพิเศษ ถือกำเนิดในร้านอินเตอร์เน็ตที่ญี่ปุ่น
- เป็นมาสค็อตที่หายากในเซิฟเวอร์อื่นๆ
- สามารถเขียนข้อความเล็กๆ ได้
- ได้รับโบนัสปัง 15 ปังเมือตีติดปังย่า และ ได้รับ 5 ปังเมื่อตีไม่ติดปังย่า
   
  Rami
  
ราคา 1,900 คุกกี้

  - Rami เป็นกระรอกที่อาศัยอยู่บนเกาะปังย่า
- Rami มีป้ายข้อความเล็กๆ อยู่สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบ
- สามารถเปลี่ยนข้อความได้ที่ My Room>Mascot
- ทุกๆ ครั้งที่ตีติดปังย่าจะได้รับค่า Mascot Point เพิ่มขึ้นอีก 10 ปัง
- เมื่อซื้อมาแล้วระยะเวลาการใช้งานของ Mascot จะค่อยๆ ลดลง
   
  White Jerry
  
ราคา 3,900 คุกกี้

  - White Jerry มีลักษณะเหมือนกับก้อนหิมะขาว
- เมื่อออกรอบร่วมกับ White Jerry แล้วเล่นจนจบ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก 20%
- ทุกๆ ครั้งที่ตีติดปังย่าจะได้รับค่า Mascot Point เพิ่มขึ้นอีก 10 ปัง
- เมื่อซื้อมาแล้วระยะเวลาการใช้งานของ Mascot จะค่อยๆ ลดลง
   
  Black Jerry
  
ราคา 3,900 คุกกี้

  - Black Jerry ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างๆ เหมือนซาตาน แต่จิตใจงดงามดั้งนางฟ้า
- เมื่อเล่นจนจบเกมจะได้รับปังเพิ่มขึ้นอีก 20%
- ทุกๆ ครั้งที่ตีติดปังย่าจะได้รับค่า Mascot Point เพิ่มขึ้นอีก 10 ปัง
- เมื่อซื้อมาแล้วระยะเวลาการใช้งานของ Mascot จะค่อยๆ ลดลง
   


  Billy
  
ราคา 3,900 คุกกี้

  - เมื่อพา Billy ไปด้วยจะทำให้ Item Slot เพิ่มขึ้น 1 ช่อง
- ทุกๆ ครั้งที่ตีติดปังย่าจะได้รับค่า Mascot Point เพิ่มขึ้นอีก 10 ปัง
- เมื่อซื้อมาแล้วระยะเวลาการใช้งานของ Mascot จะค่อยๆ ลดลง
   


  Elmo

  - Mascot ที่ใช้ได้เฉพาะร้านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
- สามารถเปลี่ยนข้อความเล็กๆ ได้
- ทุกๆ ครั้งที่ตีติดปังย่าจะได้รับค่า Mascot Point เพิ่มขึ้นอีก 10 ปัง หากตีไม่ติดจะได้รับ 5
   
ภาพตัวอย่าง
   
 
TOP