ระยะของท่า Spike Shot เมื่อเทียบกับระยะการตีแบบธรรมดา
   
กดใช้พาวเวอร์เกจ (กด Alt 1 ครั้ง) หรือยาแดง แถบ Hit Bar หรือที่เรียกกันว่าแถบตีปังก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับระยะ ของไม้จะเพิ่มขึ้นอีก 10 y
กดตี 1 ครั้ง (Space Bar)ให้เกจเลื่อนเพื่อเลือกระดับความแรง ในการตี (แรงที่เลือกต้องเกิน 80% ของระยะเต็มของไม้)
เมื่อเกจเลื่อนมาต่ำกว่า 50% ของแรงที่เราเลือก ให้กดปุ่มทิศทาง (ขวา , ล่าง) ดังในรูป
ตีให้ติดแถบ ปังย่า ก็ได้ท่า Spike Shot แล้ว ไม่ยากเลย
TOP