เงินปัง 5,000,000 ปัง
หรือ
Club set


Golden S.Hammer


Pico Hammer Set


Halloween Set


Golden Air Knight Set


Umbrella Set


Air Knight III


2007 X'mas Club set


Chocolate Club Set


Xmas Club SetCat Hand Club Set


Soul Reaper

Exceed Club Set (KR)

Miracle voice club set (KR)

Candy Club Set

7th Anniversary Club Set


8th Anniversary Club Set

9th Anniversary Club Set

10th Anniversary Clubset


Kitchen Club Set

Elemental Club set

Air Knight of Round Merlin

Air Knight of Round Arthur


Miracle Voice Club Set(TH)


Magical Voice Clbu Set(TH)


Chemical Club Set(TH)Exceed Voice Club(TH)Alice Club Set


Guitar Club setSunFlower Club SetSoul Master


Executioner Club Set


Galagxy club Set

Blood Slave Club SetHoly AK club set

Lyrical voice Club Set (TH)

Special Boys Club Set (TH)

White Air Knight
 

แคดดี้


Winkle Pipin

All status+1


น้องถุงใส

Control+1
Spin+2
Curve+2


Big Bongdari (Black)

Control+2 เพิ่มโอกาสฝนตก (เปลี่ยนสีใน Magic box ได้)


มินตี้

Control+2/Spin+2

Status

Power+2
Control+2
Spin+5
Curve+1

Status

Power+2
Control+2
Spin+5Elly & Tory 
Status


Control +2
Impact +2
Spin +1Wiki (P)

- จะเพิ่มระยะ 2 หลาให้อัตโนมัติโดยไม่ลดคอนโทรล 
- มีโอกาสที่จะขยาย Pangya Zone (เหมือนคาดี้ 3 ดาว)
- เมื่อตีติดปังจะได้รับ โบนัสปัง 10 Point 

Winkie (P)

- จะได้รับคอมโบเกจเพิ่มทุกๆ หลุม
- มีโอกาสที่จะขยาย Pangya Zone (เหมือนคาดี้ 3 ดาว)
- เมื่อตีติดปังจะได้รับ โบนัสปัง 10 Point


High Elf Ears 

4~7wind pangyazone 1pixel incr.
8~9wind pangyazone 2pixel incr. 
Caddie Card Slot +1 
Rune Fairy Wing 
(เลือกได้ทุกตัวละคร)
ขยาย Pangya Zone

Elf Ears 
(เลือกได้ทุกตัวละคร)
4~6wind pangyazone 2pixel incr.
7~9wind pangyazone 4pixel incr.


จะเพิ่มคอมโบเกจให้ 16 แต้มในหลุมแรกที่เล่น
เพิ่ม Card Slot ช่องที่ 3 (เหมือนหูเอล์ฟอื่นๆ)

จะเพิ่มคอมโบเกจให้ 16 แต้มในหลุมแรกที่เล่น
เพิ่ม Card Slot ช่องที่ 3 (เหมือนหูเอล์ฟอื่นๆ)


Fire Elemental Ear

สเตตัส

Power+1
Control+1
Impact+1
Spin+1
Curve+1
คุณสมบัติ

เพิ่มคอมโบเกจ 16 แต้ม
ในหลุมแรกของเกม

Earth Elemental Ear


สเตตัส

Power Slot+1
Control Slot+1
Impact Slot+1
Spin Slot+1
Curve+1 Slot+1
คุณสมบัติ
เพิ่มคอมโบเกจ 16 แต้ม
ในหลุมแรกของเกม


Ear Cuff Rhythm

Ear Cuff (Nuri)
Ear Cuff (Hana)
Ear Cuff (Max)
Ear Cuff (Arin)
Ear Cuff (Cecilia)
Ear Cuff (Arthur)
Ear Cuff (Kaz)
Ear Cuff (Lucia)
Ear Cuff (Kooh)
Ear Cuff (Nell)
Ear Cuff Spika)
 

คุณสมบัติ
- เครื่องประดับส่วนหูใหม่ล่าสุดที่มีความพิเศษ
- เมื่อแรงลม 4 - 7 จะขยายปังย่าโซน 1 pixel
- เมื่อแรงลม 8 - 9 จะขยายปังย่าโซน 2 pixel
- มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้ได้ 1 ช่อง
- สามารถใช้คำสั่ง Rhythm ในห้อง Chat ได้Angels & Demons Ear


Angels & Demons Ear

ด้านขวาบนใบหู
ด้านซ้ายบนใบหู


คุณสมบัติ
- เครื่องประดับส่วนหูใหม่ล่าสุดที่มีความพิเศษ
- เมื่อแรงลม 4 - 7 จะขยายปังย่าโซน 1 pixel
- เมื่อแรงลม 8 - 9 จะขยายปังย่าโซน 2 pixel
- มี Slot ใส่การ์ดแคดดี้ได้ 1 ช่อง
- มีโอกาสเปลี่ยนแปลงองศาของลม

 

Fallen Angel's Wing Arc Angel's Wingคุณสมบัติ
- ขยาย Pangya Zone
- เพิ่มอัตราดรอปฝนตก และตกต่อเนื่องสองหลุม
(เข้าเล่นกลางเกมจะไม่มีผล)
- ได้รับ Devil Bonus 10ปัง เมื่อตีติดปัง
- Control +1คุณสมบัติ
- ขยาย Pangya Zone
- เพิ่มอัตราดรอปไอเทม และ เทรเชอร์
- ได้รับ Angel Bonus 10 ปัง เมื่อเล่นใน VS Mode
- Control +1


Control Ring (2,000 ชิ้น เติมได้)
เพิ่มค่า Control 1 จุด (ใช้หลุมละ 1 วง)

Impact Ring (2,000 ชิ้น เติมได้)
เพิ่มค่า Impact 2 จุด (ใช้หลุมละ 1 วง)

Spin Ring (2,000 ชิ้น เติมได้)
เพิ่มค่า Spin 2 จุด (ใช้หลุมละ 1 วง)

Curve Ring (2,000 ชิ้น เติมได้)
เพิ่มค่า Curve 2 จุด (ใช้หลุมละ 1 วง)

Pangya Ring (2,000 ชิ้น เติมได้)
เป็นแหวนที่เพิ่มคอมโบเกจให้ 10% ทุกครั้งที่ติดปังย่า (ใช้หลุมละ 1 วง)
     

*สิทธิ์การเติมแหวน จะแอดให้หลังจบกิจกรรม 7 วัน