เล่นแลกแจกซื้อ
24 เม.ย. 56 (14.00 น.) - 08 พ.ค. (08.00 น.)

ห้ามพลาด!! กิจกรรมใหม่ล่าสุด สดๆ ร้อนๆ จากปังย่า เพียงเข้าเล่นเกมปังย่าสะสมหลุมการเล่นครบตามเงื่อนไข รับสิทธิ์กดรับ หรือ สิทธิ์แลกซื้อ ชุดแต่งงานตัวละครชาย จากปังย่าได้ฟรี!!

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. จนถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงเวลากิจกรรมหากสามารถสะสมการเล่น (จำนวนหลุม) ครบตามเงื่อนไข สามารถกดรับ หรือ รับสิทธิ์แลกซื้อไอเทมในราคาพิเศษได้

2. เมื่อถึงช่วงเวลากิจกรรมจะต้อง Login ที่ "ปุ่มร่วมกิจกรรม" เพื่อทำการเลือกเซ็ตไอเทมให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. โดยเซ็ตไอเทมที่เลือกได้จะแบ่งออกเป็น 6 เซ็ต ดังต่อไปนี้

- ชุดแต่งงาน Nuri
- ชุดแต่งงาน Arthur
- ชุดแต่งงาน Kaz
- ชุดแต่งงาน Max (ดำ)
- ชุดแต่งงาน Max (ขาว)
- Wiz Key

*ในเซ็ต ชุดแต่งงาน จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน A / ส่วน B / ส่วน C / ส่วน D
*ในเซ็ต Wiz Key จะถูกแบ่ง 3 ส่วน ได้แก่ 20 ชิ้น / 10 ชิ้น / 10 ชิ้น

4. ใน 1 ชุดจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน A / ส่วน B / ส่วน C และ ส่วน D
5. เมื่อเลือกเซ็ตไอเทมเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าเล่นเกมสะสม (จำนวนหลุม) ครบรับสิทธิ์ไปเลยตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เงื่อนไขสำหรับเซ็ต ชุดแต่งงาน

เงื่อนไข ส่วน A ส่วน B ส่วน C ส่วน D
เล่นครบ 400 หลุม รับฟรี 9,900 คุกกี้ 9,900 คุกกี้ 14,900 คุกกี้
เล่นครบ 600 หลุม รับฟรี รับฟรี 9,900 คุกกี้ 14,900 คุกกี้
เล่นครบ 800 หลุม รับฟรี รับฟรี รับฟรี 14,900 คุกกี้

เงื่อนไขสำหรับเซ็ต Wiz Key

เงื่อนไข ไอเทม จำนวน
เล่นครบ 400 หลุม (ฟรี) Wiz Key 20 ชิ้น
เล่นครบ 600 หลุม (ฟรี) Wiz Key 10 ชิ้น
เล่นครบ 800 หลุม (ฟรี) Wiz Key 10 ชิ้น

หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งแล้วและกดรับไอเทมในเซ็ตนั้น จะย้ายหรือเปลี่ยนเซ็ตไม่ได้ จะต้องกดรับไอเทมส่วนสุดท้ายในเซ็ตนั้นเสียก่อน

ตัวอย่าง :
ไอดี A เลือกเซ็ต ชุดแต่งงาน Nuri จากนั้นเล่นครบ 400 หลุม กดรับไอเทมส่วน A เรียบร้อย จะไม่สามารถเปลี่ยนเซ็ตได้ จนกว่าจะได้รับไอเทมส่วน D

แต่หาก ไอดี A ซื้อไอเทมส่วน D ของ Nuri เรียบร้อยจะสามารถเลือกตัวละครใหม่อีกครั้งได้


ตัวอย่างชุดแต่ละส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วน A
Wedding Gloves
Spin+1
ส่วน B
Black Ribbon Shoes
Impact+1
ส่วน C
Black Ribbon Tuxedo
Power+1/Slot+2
ส่วน D
Black Ribbon Pants
control+1/Slot+3

ส่วน A
(ได้ 2 ชิ้น)

Gold Lined Felt Hat
Curve+1/Slot+1

Wedding Gloves
Curve+1
ส่วน B
Gold Gentleman Shoes
Control+1
ส่วน C
Gold Lined Coat
Power+1/Slot+2
ส่วน D
Gold Lined Pants
control+1/Slot+4

ส่วน A
Wedding Gloves
Spin+1
ส่วน B
Pure Black Gentleman Shoes
Impact+1
ส่วน C
Pure Black Wedding Coat
Power+1/Slot+2
ส่วน D
Pure Black Wedding Pant
Control+1/Slot+3

ส่วน A
Wedding Gloves
Spin+1
ส่วน B
Red Wine Wedding Shoes
Control+1
ส่วน C
Red Wine Wedding Coat
Power+1/Slot+2
ส่วน D
Red Wine Wedding Pants
Control+1/Slot+3

ส่วน A
Wedding Gloves
Spin+1
ส่วน B
Dandelion Wedding Shoes
Control+1
ส่วน C
Dandelion Wedding Coat
Power+1/Slot+2
ส่วน D
Dandelion Wedding Pants
Control+1/Slot+3


หมายเหตุ : ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
TOP