Whitenning All Around
22 ต.ค. 56 (หลังจากเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ )มหกรรมความข๊าว ขาวกำลังเกิด ชาวปังย่าคนไหนที่ไม่อยากมีไอคอนดำติดตัว จะหันไปทางไหนเจอแต่คนหนี เทศกาล
คืนความขาวมาถึงมือคุณแล้ว!! เพราะหลังจากเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะทำการลดค่า "Disconnect" ให้คนละ
88 ครั้ง เพื่อเป็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวปังย่าที่เคยคาดพลั้ง ไม่ว่าจะเป็น การกดยอมแพ้ หรือปิดโปรแกรมออกจากการ
แข่งขันก่อนจบเกม ได้มีหัวใจความเป็นนักกีฬาอีกครั้ง เพราะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมเกมปังย่าให้ดีขึ้น
ได้ค่ะ~

ระยะเวลากิจกรรม
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 หลังจากเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ

รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ทุก ID ในเซิร์ฟเวอร์เกมปังย่า ผู้เล่นจะได้รับการลดค่า "Disconnect" (อัตราการหลุด)
คนละ 88 ครั้ง โดยอัตโนมัติ
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพตัวอย่างการลดค่า "Disconnect" (อัตราการหลุด)หมายเหตุ : การปรับลดอัตราการหลุดในครั้งนี้ จุดประสงค์เพื่อชดเชยในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นจากทางเซิร์ฟเวอร์ และ
สำหรับผู้เล่นที่ยังมีพฤติกรรมการเล่นที่ไม่ถูกต้อง ชอบหนีออกจากการแข่งขัน ควรใช้โอกาสในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปลี่ยน
แปลงการเล่นของตนเองให้มีน้ำใจนักกีฬากันดีเถอะนะจ๊ะ~


TOP