Christmas Item Sale
23 ธ.ค. 56 - 8 ม.ค. 57ขนขบวนกันมาเป็นแถว กับชุด Christmas สี ส๊ด สด พร้อมกับไอเทมพิเศษๆ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข งานนี้ต้องรีบจับจอง ช้าหมด อดเท่..นะ จะบอกให้

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 15.00 น. ถึง วันพุธที่ 8 มกราคม เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม
1. เพื่อนๆ สามารถกดซื้อไอเทมได้ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการไอเทม

ไอเทม สเตตัส ราคา

Xmas Suit(Nuri)

Power+1/Slot+2
14,900 คุกกี้

Xmas Trousers(Nuri)

Control+2/Slot+2
12,900 คุกกี้

Xmas Shoes(Nuri)

Impact+1
9,900 คุกกี้

Xmas Hat(Nuri)

Impact+1, Spin+1/Slot+1
12,900 คุกกี้

Xmas Gloves(Nuri)

Curve+1/Slot+1
9,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Twin Bell Dress(Hana)

Power+1/Slot+2, Control+2/Slot+2
22,900 คุกกี้

Mini Pompom Shoes(Hana)
Impact+1
17,900 คุกกี้

White Pompom Hair Lace(Hana)
Impact+1, Spin+1/Slot+1
14,900 คุกกี้

White Bell Gloves(Hana)
Curve+1
11,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Xmas Suit(Arthur)
Power+1/Slot+2
14,900 คุกกี้

Xmas Trousesr(Arthur)
Control+2/Slot+3
12,900 คุกกี้

Xmas Shoes(Arthur)
Control+1 9,900 คุกกี้

Xmas Hat(Arthur)
Spin+1/Slot+1, Impact+1 12,900 คุกกี้

Xmas Gloves(Arthur)
Curve+1 9,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา


Red White Party Dress(Cesillia)
Power+1/Slot+2, Control+2/Slot+2
24,900 คุกกี้

Red White Party Pumps(Cesillia)
Control+1
17,900 คุกกี้

Mini Pompom Ribbon(Cesillia)
Spin+1/Slot+1, Impact+1
11,900 คุกกี้

Red White Party Gloves(Cesillia)
Curve+1
14,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Xmas Suit(Max)
Power+1/Slot+2
14,900 คุกกี้

Xmas Trousers(Max)
Control+2/Slot+2
12,900 คุกกี้

Xmas Shoes(Max)
Control+1 9,900 คุกกี้

Xmas Hat(Max)
Spin+1/Slot+1, Impact+1 12,900 คุกกี้

Xmas Gloves(Max)
Curve+1 9,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Cutie Santa Dress(Kooh)

Power+1/Slot+2, Control+2/Slot+2
22,900 คุกกี้

Mini Bell Ribbon Boots(Kooh)
Impact+1/Slot+2
14,900 คุกกี้

Mini Twin Pompom Ribbon
Spin+1/Slot+1, Impact+1
14,900 คุกกี้

Mini Pompom Gloves(Kooh)
Curve+1
11,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Poinsettia Dress(Arin)
Power+1/Slot+2, Control+2/Slot+2
22,900 คุกกี้

Small Bell Boots(Arin)
Control+1
14,900 คุกกี้

Poinsettia Hair Pin(Arin)
Spin+1/Slot+1, Impact+1
14,900 คุกกี้

White Bell Point Gloves(Arin)
Curve+1
11,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Xmas Suit(Kaz)
Power+1/Slot+2 14,900 คุกกี้

Xmas Trousers(Kaz)
Control+2/Slot+2
12,900 คุกกี้

Xmas Hat(Kaz)
Spin+1/Slot+1, Impact+1 12,900 คุกกี้

Xmas Gloves(Kaz)
Curve+1 9,900 คุกกี้

Xmas Shoes(Kaz)
Spin+1 9,900 คุกกี้


ไอเทม สเตตัส ราคา

Xmas Bell Beret
Spin+1/Slot+1
Impact+1
19,900 คุกกี้

Xmas Bell Boots
Curve+1
14,900 คุกกี้

Xmas Bell Dress
Power+1/Slot+3
Control+1/Slot+3
22,900 คุกกี้รูปไอเทม ชื่อไอเทม รายละเอียดไอเทม ราคา (คุกกี้)
Christmas Aztec 50 ลูก 3,900
Santa Cap (Nuri) Spin+1 / Slot+1 12,900
Deer Hairband (Nuri) Spin+1/Slot+1 15,000
Santa Hat (Hana) Spin+1 / Slot+1 19,500
Deer Hairband (Hana) Spin+1/Slot+1 15,000
Santa Hat (Arthur) Curve+1 / Slot+1 15,000
Deer Hairband (Arthur) Spin+1/Slot+1 15,000
Santa Hat (Cesillia) Spin+1 / Slot+1 15,000
Deer Hairband (Cesillia) Spin+1/Slot+1 15,000
Santa Hat (Max) Spin+1 / Slot+1 18,000
Deer Hairband (Max) Spin+1/Slot+1 15,000
Santa Hairband (Kooh) Spin+1 / Slot+1 19,900
Deer Hairband (Kooh) Spin+1/Slot+1 15,000
Santa Hat (Arin) Spin+1/Slot+1 19,900
Deer Hairband (Arin) Spin+1/Slot+1 15,000
Xmas Bell Ribbon(Lucia) Spin+1/Slot+1 19,900
Deer Hairband (Lucia) Spin+1/Slot+1 15,000
2007 X'mas Club set   32,900
X'mas Bongdari   1 วัน / 900
7 วัน / 2,900
30 วัน / 4,900
Snow Ball Mascot   1 วัน / 3,900
15 วัน / 6,900
30 วัน / 9,900
TOP