วิธีการใช้งานโปรแกรม TeamViewer สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเล่นเกมด้วย ID Facebook ได้
-

หากเพื่อนๆ มีปัญหาในการเข้าเล่นเกม PangYa ด้วย ID Facebook เรามีวิธีแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม TeamViewer โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยค่ะ ^^

1. ให้เพื่อนๆ ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก -> TeamViewer เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมตามภาพ


2. บันทึกไฟล์โปรแกรม TeamViewer ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิดตำแหน่งที่อยู่ไฟล์เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม


3. ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดได้จะมีลักษณะไฟล์เป็น .exe ซึ่งสามารถดดำเนินการติดตั้งได้ดังนี้

3.1 ดับเบิลคลิกไฟล์ TeamViewer_Setup.exe



3.2 คลิกปุ่ม Run เพื่อทำการติดตั้ง


3.3 คลิกเลือก Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม หรือกรณีไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมให้เลือก Run เพื่อใช้งานชั่วคราว เมื่อทำการเลือกแล้วให้คลิกปุ่ม Next

3.4 เลือก personal / non-commercial use เป็นการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้า เมื่อทำการเลือกแล้วให้คลิกปุ่ม Next


3.5 ให้คลิกเลือกทั้งสอง 2 รายการ เป็นการยอมรับเงื่อนไข และยืนยันในลักษณะการใช้งานแบบส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการค้า แล้วให้คลิกปุ่ม Next


3.6 เลือกประเภทในการติดตั้งเป็นแบบ Default แล้วคลิกปุ่ม Next


3.7 โปรแกรม TeamViewer จะเริ่มติดตั้ง


3.8 เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรมพร้อมใช้งานดังรูป


- เมื่อเพื่อนๆ ลงโปรแกรมเส็รจสิ้น ให้ติดต่อทีมงานทาง GM Hotline 02-687 2777
ในเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 17.00 น. เพื่อให้ทางทีมงานตรวจสอบและดำเนินการให้
- โดยเพื่อนๆ จะต้องแจ้งรหัสผ่านที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอโปรแกรมกับทีมงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าไปดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆ ได้
- และถือสายรอทีมงานจนกว่าจะดำเนินการเรียบร้อยค่ะ

หมายเหตุ:
1.การเข้าไปตรวจสอบของทีมงานในแต่ละครั้ง อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วเสร็จ แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อการแก้ไขในครั้งต่อไป
2. รหัสผ่านที่ใช้ จะต้องใช้สำหรับกรณีติดต่อทีมงานเท่านั้น ควรเก็บให้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆ ค่ะ

TOP