ไอเทม คุณสมบัติ จำนวน

Bonus Ring
เมื่อใส่แล้วจะได้รับเงินปัง x2 
ใช้คู่กับ Pang Mastery ได้
(เมื่อหมดสามารถเติมได้ที่หน้าเวบไซด์)
1,000 วง

 

 

 

 

*สิทธิ์เติมแหวน Bonus Ring จะเพิ่มให้หลังจากจบกิจกรรมภายใน 7 วัน