ไอเทม คุณสมบัติ จำนวน

Scarlet Ring

เพิ่มระยะ 4 หลาไม่ลด Control
ถ้าใส่คู่กับแหวน Midnight 
จะเพิ่มระยะให้อีก 2 หลาไม่ลด Control
แหวนใส่มือซ้าย

1 วง

Animal Ring
ถ้าตีแป๊ก จะมีโอกาสที่เปลีย่นจากแป๊ก
เป็น ตีติดปังย่าแทน 
แหวนใส่มือซ้าย
1 วง

Midnight Ring
เพิ่มระยะไม้ 4 หลา โดยไม่ลดค่า Control 1 วง

Cat Ring
เมื่อตีติดปังย่า เพิ่มคอมโบเกจ +1
เมื่อตีไม่ติดปังย่า เพิ่มคอมโบเกจ +3
1 วง

Mystic Ring
เพิ่มปังย่าเกจ +3 
เมื่อผู้เล่นตีโดยใช้ Power Shot
1 วง

Hybrid Ring
เพิ่มระยะไม้ 2 หลา โดยไม่ลดค่า Control 
และเพิ่มคอมโบเกจ ทุกๆ ต้นหลุม
1 วง

Promis Ring
เพิ่ม Exp 20% 1 วง

Aeon Ring
All Status Slot+1 1 วง

Ignite Ring
เพิ่มระยะไม้ 2 หลา โดยไม่ลดค่า Control 
และเพิ่มคอมโบเกจให้ 22 จุด เมื่อเริ่มเกม
1 วง

Pure Dimond Ring
เมื่อคอมโบเกจเต็ม 3 ช่อง 
จะเพิ่มระยะให้ 10 หลา
(หากใส่ไอเทม 4 เกจ จะต้องเต็ม 4 ช่อง)
1 วง

White Gold 
Ruby Ring
เมื่อคอมโบเกจน้อยกว่า 1 ช่อง 
จะเพิ่มระยะให้ 10 หลา
1 วง

Dark Angel Ring
เพิ่มค่า Control+1 และเพิ่มคอมโบเกจ เมื่อใช้พาวเวอร์ช็อต 1 วง

Galaxy Ring
ขยายปังย่าโซน เมื่อลมเท่ากับ 1-3 
และเพิ่มคอมโบเกจ ทุกๆ ต้นหลุม
1 วง

-