ไอเทม รายละเอียด

Fairy Wing 
ปีกของแฟรี่ในนิทาน มีคุณสมบัติขยายปังย่าโซน
(ทุกตัวละคร)
ไอเทม รายละเอียด

Rune Fairy Wing
ปีกของแฟรี่ในนิทาน มีคุณสมบัติขยายปังย่าโซน
(ทุกตัวละคร)
ไอเทม รายละเอียด

Devil Feather Wing
ปีกของแฟรี่ในนิทาน มีคุณสมบัติขยายปังย่าโซน
(ทุกตัวละคร ยกเว้น spika)
ไอเทม รายละเอียด

Nimph Wing
ปีกของแฟรี่ในนิทาน มีคุณสมบัติขยายปังย่าโซน
(ทุกตัวละครยกเว้น spika)
ไอเทม รายละเอียด

Galaxy Booster A 
ขยายปังย่าโซน 1 Pixel
(ยกเว้นตัวละครชาย และ Spika)