ไอเทม รายละเอียด

Violet Butterfly Wings

ปีกจากนิทานพื้นบ้าน ที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติ 
เมื่อใส่แล้วจะมีคุณสมบัติเพิ่มเกจปังย่า
และมีโอกาสทำให้แรงลมกลายเป็น 1
(มีครบทุกตัวละคร)

ไอเทม รายละเอียด

Blue Light Wings

ปีกจากนิทานพื้นบ้าน ที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติ 
เมื่อใส่แล้วจะมีคุณสมบัติเพิ่มเกจปังย่า
และมีโอกาสทำให้แรงลมกลายเป็น 1
(มีครบทุกตัวละคร)

ไอเทม รายละเอียด

Spring Flower Wings

ปีกจากนิทานพื้นบ้าน ที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติ
เมื่อใส่แล้วจะมีคุณสมบัติเพิ่มเกจปังย่า
และมีโอกาสทำให้ความเอียงลูกไม่เปลี่ยนแปลง
(มีครบทุกตัวละคร)

ไอเทม รายละเอียด

Fallen Angel's Wing


คุณสมบัติ 

- ขยาย Pangya Zone
- เพิ่มอัตราดรอปฝนตก และตกต่อเนื่องสองหลุม
(เข้าเล่นกลางเกมจะไม่มีผล)
- ได้รับ Devil Bonus 10ปัง เมื่อตีติดปัง
- Control +1
(มีครบทุกตัวละคร)

ไอเทม รายละเอียด

Arc Angel's Wing


คุณสมบัติ 

- ขยาย Pangya Zone
- เพิ่มอัตราดรอปไอเทม และ เทรเชอร์
- ได้รับ Angel Bonus 10 ปัง เมื่อเล่นใน VS Mode
- Control +1
(มีครบทุกตัวละคร)